Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1."Shotukas.lt" MB "Idėjų miškas", įmonės kodas: 305756677, PVM kodas: LT100014505517, tel.nr: +370 653 96828, el. paštas: ratisrts@gmail.com, registracijos adresas: Ukmergė, V. Kudirkos skg. 23-22 yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra "Shotukas.lt", MB "Idėjų miškas", kodas: 305756677, adresas: Ukmergė, V.Kudirkos skg. 23-22, el. paštas: labas@shotukas.lt

1.3. Prašome įdėmiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, bei kaip juos naudosime.

1.4. Jūsų asmens duomenis naudojame įvairiais būdais – tai priklauso nuo informacijos pobūdžio ir nuo to, kokiomis mūsų paslaugomis naudojatės. Toliau pateikiama, kaip ir kokiems tikslams naudojame tam tikrus Jūsų duomenis:

1.4.1. Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys
1) Susisiekdami užsakymo pateikimo metu Jūsų nurodytu telefono numeriu, kai užsakote prekę ir suvedate savo duomenis, bet neatliekate apmokėjimo. Tai būtina, kad vadovaudamiesi savo teisėtu interesu tinkamai įvykdyti sudarytą sutartį galėtume naudoti Jūsų nurodytą telefono numerį, siekiant susisiekti su Jumis ir padėti užbaigti pradėtą apmokėjimo procesą bei suteikti konsultaciją dėl iškilusių klausimų. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi el. paštu labas@shotukas.lt arba pokalbio su mūsų konsultantu metu.
2) Pristatydami Jūsų įsigytas prekes Jūsų nurodytu mokėtojo ir pristatymo adresu. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Mums būtų sudėtinga išsiųsti Jums užsakytas prekes nenurodant Jūsų vardo, pavardės ir kontaktinių duomenų.
3) Siųsdami Jums informaciją apie mūsų naujus produktus ir paslaugas el. paštu, Facebook ir Gmail platformomis. Tokiu būdu siekiame, kad Jūs visuomet žinotumėte visą naujausią informaciją. Šią informaciją siunčiame tik Jums sutikus.
4) Siųsdami su mūsų paslaugomis susijusias SMS žinutes, ar el. laiškus, pavyzdžiui, naujausią informaciją apie užsakymą. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (kad informuotume Jus, kada užsakytos prekės bus pristatytos).
5) Organizuodami konkursus. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums; jei negalėsime naudoti Jūsų duomenų, Jūs neturėsite galimybės laimėti.
6) Siekdami Jus identifikuoti, kai pateikiate užsakymą telefonu. Tai būtina, kad galėtume tvarkyti Jūsų užsakymą, pateiktą telefonu.
7) Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo. Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir shotukas.lt
1.4.2. Jūsų mokėjimo informacija.
1) Priimdami ir grąžindami pinigus. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums.

2) Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo. Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir shotukas.lt.

1.4.3. Jūsų bendravimo su mumis istorija. 

Jūsų perduota informacija, pavyzdžiui, telefonu (telefoninio pokalbio įrašas, kai skambinate į mūsų klientų aptarnavimo liniją arba kai Jums skambina mūsų darbuotojai) arba el. paštu.

Teikdami paslaugas ir pagalbą, siekdami užtikrinti vienodos ir geros kokybės aptarnavimą bei apsaugoti mūsų interesus. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums bei turėti įrodymus iškilus ginčui dėl paslaugų kokybės.

1.4.4. Pirkimo ir veiksmų istorija. 

Jūsų pirkiniai, Jūsų krepšelyje išsaugotos prekės ir Jūsų veiksmai naudojantis el. paštu, interneto svetaine.

Parduodami Jums prekes, teikdami paslaugas ir pagalbą, taip pat tvarkydami pinigų grąžinimo klausimus Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums.

1.4.5. Siųsdami personalizuotus el. laiškus ar el. laiškus dėl palikto pirkinių krepšelio.

Tai reikalinga, kad galėtume priminti, jog Jūsų pirkinių krepšelyje yra palikta prekė. Taip pat siekiame patenkinti Jūsų poreikius, atspindėti Jūsų interesus ir užtikrinti aukščiausią aptarnavimo lygį. Kiekvieno naujienlaiškio apačioje rasite atsisakymo ir nustatymų valdymo funkcijas.

1.4.6. Informacija apie Jūsų įrenginį. 

Informacija, kurią pateikiate mums naršydami mūsų interneto svetainėje, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą ir įrenginio tipą, ekrano skiriamąją gebą.

Šią informaciją naudojame siekdami patobulinti bei apsaugoti savo interneto svetainę.

1.4.7. Jūs neprivalote suteikti mums jokios tokio pobūdžio asmeninės informacijos, tačiau jos nesuteikus Jums gali nepavykti įsigyti mūsų prekių. Taip pat tokiu atveju bus sunkiau užtikrinti maksimalų bendrą aptarnavimo kokybės lygį. Tačiau renkatės Jūs ir mes gerbiame Jūsų pasirinkimą.

1.4.8. Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiame pranešime nurodytomis sąlygomis ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėtu intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.

1.4.9. Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.

2. KOKIUS ASMENS DUOMENIS ATSKLEIDŽIAME DUOMENŲ GAVĖJAMS

Mes norime įgyti ir išlaikyti Jūsų pasitikėjimą, todėl Jūsų asmens duomenis atskleisime tik būtinais atvejais.

2.1. Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų duomenų gavėjams, kurie mums yra svarbūs, kad galėtume Jums teikti savo paslaugas, kaip nurodyta šiame pranešime.

2.1.1. Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis savo draudikams ir profesionaliems konsultantams dėl rizikos valdymo, profesionalių konsultacijų arba teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo arba gynimo;

2.1.3. Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti;

2.1.4. Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams, naujienlaiškių siuntimo, apklausų vykdymo paslaugų teikėjams. Sudarę sutartį su subrangovais, mes imamės visų būtinų priemonių, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai laikytų asmens duomenis paslaptyje.

2.2. Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik nurodytais konkrečiais atvejais, bet ir vykdydami savo teisines prievoles, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus. Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens duomenis Jūsų sutikimu galime perduoti mūsų partneriams.

2.3. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

2.4. Šioje dalyje nurodyti duomenų gavėjai taip pat gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Perduodami Jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, imsimės visų būtinų teisinių priemonių, kad būtų tinkamai užtikrintos Jūsų teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą.

3. RINKODAROS PRANEŠIMAI

3.1. Jums sutikus, el. paštu Jums siųsime rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų naujienas ir galėtumėte susipažinti su mūsų produktais ir juos rasti.

3.2. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų iš shotukas.lt. Tai galite padaryti, bet kuriame el. laiške spustelėję rinkodaros pranešimų prenumeratos atšaukimo nuorodą arba susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo centru.

3.3. Jums atšaukus prenumeratą, mes atnaujinsime Jūsų asmens duomenis, kad rinkodaros pranešimai Jums nebebūtų siunčiami.

3.4. Atsisakius rinkodaros pranešimų, informacija apie Jūsų užsakytas paslaugas (pavyzdžiui, naujausia informacija apie užsakymą) bus ir toliau teikiama. 

4. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

4.1. Mes periodiškai galime keisti šią Privatumo politiką, kad ji atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

4.2. Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

5. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

5.1 Nedvejodami kreipkitės į mus, iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens duomenų ir privatumo apsaugos nuostatų; norėdami pateikti skundą, rašykite mums el. paštu labas@shotukas.lt